درس‌های موجود

درس انفورماتیک سلامت یک، یکی از دروس اصلی و تخصصی رشته فن آوری اطلاعات سلامت محسوب می شود که دانشجویان کارشناسی این رشته بایستی در نیمسال ششم دوره آموزشی خود این درس را انتخاب نموده و فرا بگیرند. 

در این درس مباحثی در خصوص مبانی پایه انفورماتیک پزشکی، از جمله داده ها و اطلاعات سلامت، نقش انفورماتیک سلامت در حوزه مدیریت اطلاعات و کمک به بهبود کیفی خدمات سلامت و همچنین برخی از رویه ها و ابزارهای کاربردی در حوزه فن آوری اطلاعات برای کمک به تصمیم گیری بهتر توسط پزشکان، توضیح داده می شود. 

سرفصل رسمی این درس در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد